Privacy Voorwaarden

Waarom een Privacy Verklaring?

Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste maatregelen die Huusq heeft genomen om de privacy van zijn klanten en de vertrouwelijkheid van verstrekte gegevens te garanderen. In de juridische context is vertrouwelijke omgang met gegevens, in het bijzonder persoonsgegevens, van groot belang. Huusq erkent dit belang en doet zijn uiterste best vertrouwelijkheid en privacy te garanderen. Met deze Privacy Verklaring willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Deze Privacy Verklaring betreft persoonsgegevens van de bezoekers van de Huusq website en van de abonnees van Huusq. Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, Huusq, informatie van en over u verzamelen. Dit gebeurt als u bij het aangaan van een abonnement op Huusq gegevens aan ons verstrekt of als u gebruik maakt van onze (mobiele) website of op een andere manier contact met ons zoekt via telefoon of email. U bent in deze gevallen de betrokkene, zoals dat in privacyrecht termen heet, en wij zijn de verantwoordelijke.

Wie zijn wij (wie is de verantwoordelijke)?

Huusq
Katingerveldweg 17
7707 CT Balkbrug

Huusq is een handelsnaam van P&P Products, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 80482139. Wil je contact opnemen met Huusq?
Dat kan door te bellen naar 0523 – 225 750 of door een email te sturen aan info@huusq.nl

Welke gegevens verzamelen wij?

We verzamelen op verschillende momenten gegevens. Niet alle gegevens zijn op zichzelf persoonsgegevens, maar wij vinden het belangrijk dat u begrijpt welke gegevens wij als verzameling van u kunnen hebben.

Hieronder geven we een overzicht van welke gegevens we kunnen verzamelen. Als u meerdere acties tegelijk doet, bijvoorbeeld én een abonnement aanmaakt én gebruik maakt van de (mobiele) website van Huusq, dan verzamelen wij dus alle bij die acties genoemde gegevens. Zo kan er een profiel ontstaan van verschillende gegevens of voorkeuren van u.

U kunt ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet in te vullen. Alleen de gegevens die we vragen waar een * bij staat of waarvan wordt aangegeven dat deze verplicht zijn, moet u in vullen om gebruik te kunnen maken van onze producten en diensten. Via de browserinstellingen of de instellingen op uw mobiele toestel (bijvoorbeeld telefoon of tablet) kunt u zelf bepalen welke gegevens met ons worden gedeeld.

Het overzicht van de gegevens die we van u kunnen verzamelen:

  • Bij het gebruik van onze (mobiele) websites: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites, zoals de bezochte Huusq pagina’s en hoe lang u deze bekijkt, het aantal keer dat u de Huusq website bezoekt en zoektermen die u heeft ingegeven. Ook is het mogelijk dat u uw browserinstellingen met ons deelt.
  • Als u contact met ons opneemt via telefoon of email dan is het mogelijk dat wij de gegevens die u ons geeft, zoals uw naam en contactgegevens, samen met uw vraag of klacht verwerken.


Wat doen wij met deze gegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. We verzamelen de gegevens om er het volgende mee te doen:

  • Om aan de hand van analyses van de gegevens onze producten en diensten steeds beter te maken (o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen). De gegevens van gebruikers van de Huusq website of van Huusq worden in principe op geanonimiseerde wijze verzameld en geanalyseerd. Het is wel mogelijk dat wij rapportages van de analyse van gegevens ontvangen op een manier dat wel sprake is van persoonsgegevens. We streven ernaar om dit te voorkomen of te beperken.
  • De gegevens die u op de website invoert, worden gebruikt om contact met u op te nemen.
  • Gegevens die u via telefoon of email met ons deelt gebruiken wij om uw vraag of klacht te behandelen en voor u op te lossen.


Hoe beveiligen wij deze gegevens?

Wij hebben maatregelen genomen om vertrouwelijkheid en privacy te garanderen. Gegevens worden beveiligd opgeslagen via een hosting-provider die de noodzakelijke maatregelen heeft genomen om de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen. Daarnaast worden persoonsgegevens en statistische gegevens over het gebruik van Huusq niet aan derden verstrekt, tenzij sprake is van bijvoorbeeld verstrekking ter uitvoering van de overeenkomst (waaronder begrepen onder meer hosting-activiteiten en facturering) of van een rechtsgeldig dwangbevel van een justitiële autoriteit.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang als wij dit nodig achten met een uiterlijke bewaartermijn van twee jaar na het laatste contact. Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons gebruik van de gegevens (rechten van de betrokkene)?

Deze privacy Statement gaat over uw gegevens. U heeft daarom zelf invloed op wat wij met uw gegevens mogen doen. U heeft een recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van ons gebruik van uw gegevens, u kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens en u heeft het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Dit betekent dat u ons kunt vragen (zie hierboven voor onze contactgegevens) welke persoonsgegevens we verwerken. Binnen de spelregels van de wet geven wij hier een antwoord op. U heeft ook een recht van correctie of verwijdering van uw gegevens. Dit kunt u voor een groot deel zelf beheren via uw account en instellingen van uw browser of mobiele toestel. Als wij toestemming hebben gevraagd om gegevens te gebruiken, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van uw gegevens voor het moment van intrekking van uw toestemming. U hebt ook een recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Ook kunt u vragen of wij uw gegevens in een machineleesbaar en interoperabel formaat aan u of een andere partij geven. We zullen dit verzoek serieus behandelen. We horen graag van u als u bepaalde rechten wilt uitoefenen. U kunt ons op de hierboven gemelde contactgegevens bereiken. Mocht u het idee hebben dat we niet rechtmatig omgaan met uw gegevens dan kunt u contact met ons opnemen, of als dat niet helpt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen wij gegevens met anderen?

Nee, we delen geen gegevens.

Wijzigingen van deze privacy statement

Alles in het leven is veranderlijk. Ook ons privacy statement. U kunt zien aan de datum van hieronder of dit ook de versie is die u eerder heeft gelezen.

Versie: September 2020

Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen.

U kunt uw browser zodanig configureren dat cookies niet op uw computer kunnen worden geplaatst. Het is dan nog steeds mogelijk de home-page van Huusq op te vragen. Cookies worden gebruikt om het gebruik te verbeteren.

De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt alleen gebruikt door Huusq en de partijen die ons diensten verlenen op basis van de cookies. Deze partijen zijn genoemd in het Privacyverklaring. Uiteraard worden gegevens niet zonder uw toestemming met derden gedeeld.

We geven hier een overzicht van de cookies die u worden gebruikt op de Huusq website en in Huusq.

Naam script / cookie       

Techniek       

Beschrijving

Google Analytics

Cookie

Cookie ten behoeve van de verzameling van statistieken.


Contact

Hebt u vragen over dit document, of over uw gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via info@huusq.nl